Yvonne van Dingenen- Lenaers (eigenaresse en pedagogisch medewerker

Hanneke Wijnen 
(eigenaresse en pedaogisch medewerker


       

       

            Renee Lemmens                                               Jorn WIjten 
(pedagogisch medewerker)                           (pedagogisch medewerker)